Badania w Chile

Wizualizacja sieci teleskopów czerenkowskich obserwatorium Cherenkov Telescope Array

Pracownicy Wydziału Geologii na zlecenie Europejskiej Organizacji do Badań Astronomicznych w Południowej Hemisferze (European Organisation for Astronomical Research in the Southern) rozpoczęli realizację projektu, w ramach którego wykonywać będą badania w kierunku oceny warunków geologicznych i geotechnicznych pod projektowane teleskopy Cherenkowa w obserwatorium Paranal w północnym Chile, na pustyni Atakama. Obserwatorium to, położone w rejonie Antofagasty na wysokości ponad 2600 m n.p.m., jest jednym z trzech obserwatoriów zrzeszonych w Europejskim Obserwatorium Południowym (European Southern Observatory, ESO), a w jego skład wchodzi kilka teleskopów, m. in. Bardzo Duży Teleskop (Very Large Telescope, VLT) oraz pozostający w budowie Ekstremalnie Wielki Teleskop Europejski (European Extremely Large Telescope, E-ELT). Projektowany system teleskopów Cherenkowa (Cherenkov Telescope Array, CTA) ma być największym i najbardziej czułym obserwatorium w zakresie rejestrowania promieni gamma wysokich energii.

Wróć

Wróć Do góry