Dnia 19 maja 2017 r. odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Urody

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 maja 2017 r. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Urody.

Godz. 1200 w sali nr 1012 (I p.) w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, al. Żwirki i Wigury 93.

Tytuł pracy: „Model ewolucji tektonicznej płaszczowiny skolskiej w strefie kontaktu z zapadliskiem przedkarpackim w rejonie Rzeszowa" 

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Repozytorium Biblioteki Głównej 
http://depotuw.ceon.pl 

[ZAWIADOMIENIE O OBRONIE]

Zapraszają
Dziekan i Rada Wydziału Geologii

Wróć

Wróć Do góry