Dnia 24 maja 2017 r. odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Nowickiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 maja 2017 r. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Jakuba Nowickiego.

Godz. 1200 w sali nr 1012 (I p.) w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, al. Żwirki i Wigury 93.

Tytuł pracy: Rewizja taksonomiczna kambryjskich trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z Gór Świętokrzyskich (Polska) z wykorzystaniem analizy morfometrycznej

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Repozytorium Biblioteki Głównej 
http://depotuw.ceon.pl 

[ZAWIADOMIENIE O OBRONIE]

Zapraszają
Dziekan i Rada Wydziału Geologii

Wróć

Wróć Do góry