Dnia 25 października 2017 r. odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Łozińskiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 października 2017 r. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Macieja Łozińskiego.

Godz. 1300 w sali nr 1012 (I p.) w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, al. Żwirki i Wigury 93.

Tytuł pracy: Zastosowanie badań anizotropii podatności magnetycznej w rekonstrukcji środowisk sedymentacji i ewolucji strukturalnej basenu orawskiego (neogen, Karpaty Zachodnie)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Repozytorium Biblioteki Głównej 
http://depotuw.ceon.pl 

[ZAWIADOMIENIE O OBRONIE]

Zapraszają
Dziekan i Rada Wydziału Geologii

Wróć

Wróć Do góry