Praca dla absolwentów Wydziału Geologii

Szanowni Państwo informujemy, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza absolwentów Wydziału Geologii do odbycia staży zawodowych.

Staże kierowane są do absolwentów studiów II stopnia Wydziału Geologii. Wymiar stażu to 480 godzin w czasie 3 miesięcy (160 godzin miesięcznie), płatny 2 000,00 brutto miesięcznie - całkowity koszt ponosi PIG-PIB.
Ideą stażu jest możliwość rozwoju oraz poznania wszystkich obszarów działalności Instytutu z zakresu działania służby geologicznej.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oferuje zdobycie cennego doświadczenia:

  • 30 osobom w siedzibie Instytutu w Warszawie. Nabór będzie odbywał się po 10 osób miesięcznie począwszy od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r.
  • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Gdańsku. Nabór będzie odbywał się od grudnia 2017 r.
  • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Kielcach. Nabór będzie odbywał się od grudnia 2017 r.
  • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Krakowie. Nabór będzie odbywał się od stycznia 2018 r.
  • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Sosnowcu. Nabór będzie odbywał się od stycznia 2018 r.
  • 4 osobom w Oddziale Instytutu we Wrocławiu. Nabór będzie odbywał się od lutego 2018 r.

W Warszawie proponowane praktyki będą odbywać się w systemie przechodnim, tzn. każdy stażysta będzie pracować w trzech, spośród niżej wymienionych Programów, po jednym miesiącu.
W załączeniu przykładowe Programy stażowe.
- Program Geologia Złożowa i Gospodarcza,
- Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna,
- Program Geozagrożenia i Geologia Inżynierska,
- Program Hydrogeologia i Śrtodowisko,
- Program Geologiczne Bazy Danych.

W Oddziałach Instytutów proponujemy praktyki w systamie nieprzechodnim, programy stażowe są zgodne ze specyfiką danego regionu.

Szczegóły dotyczące potrzeb i zakresu pracy w poszczególnych Programach dostępne są u Pani Dziekan Wydziału Geologii dr hab. Ewy Krogulec, prof. UW.

Studenci zapoznają się z charakterem pracy w Instytucie, nabędą nowe, praktyczne umiejętności - zarówno te związane z zawodem, jak i interpersonalne, komunikacyjne. Staż ma na celu ułatwić studentom pierwsze miesiące życia zawodowego. Po zakończeniu okresu stażowego, każdy stażysta otrzyma zaświadczenie wraz z opisem wykonywanych podczas stażu zadań, certyfikat i rekomendację, która z pewnością będzie przydatna przy poszukiwaniu pracy.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zapewnia piętnastu najlepszym stażystom pracę na okres 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością kontynuowania zatrudnienia, spośród 30 kandydatów w Warszawie oraz po dwóch stażystów spośród 4 w każdym z Oddziałów.

Aplikacje (list motywacyjny i CV) można przesyłać
mailem na adres
agnieszka.giemza@pgi.gov.pl z dopiskiem "program stażowy"
lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "program stażowy" i podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu, w siedzibie PIG-PIB, kancelaria ogólna - pokój nr 1 (tuż za wejściem głównym) w godz. 7.30 - 15.00 przy ul.Rakowieckiej 4 w Warszawie. Instutut zastrzega sobie prawo.

Wróć

Wróć Do góry