Sympozjum "25 lat Internetu w Polsce - konteksty i perspektywy" 18 listopada 2016 r. Wydział Fizyki

Sympozjum "25 lat internetu w Polsce - konteksty i perspektywy"

18 listopada w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 odbędzie się popularnonaukowe Sympozjum ,,25 lat internetu w Polsce - konteksty i perspektywy'', podczas którego zaproszeni eksperci syntetycznie podsumują ćwierćwiecze obecności Internetu w Polsce oraz zaprezentują wizje jego rozwoju i towarzyszących mu przemian społecznych w świecie. Wśród zaproszonych będą reprezentanci nauk ścisłych i społecznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska polskich internautów, a także szefowie wielkich polskich centrów informatycznych i korporacji. Sympozjum objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.

Organizatorzy, Wydział Fizyki i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Sympozjum.

18 listopada 2016 r. (Piątek), godz. 15:00 - 19:30, ul. Pasteura 5, sala 0.06.

Więcej informacji na www.fuw.edu.pl/internet25

Wróć

Wróć Do góry