Aktualności Instytutu Geologii Podstawowej

Instytut Geologii Podstawowej 
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na Sesję Naukową poświęconą prezentacji
wyników "Projektów wewnętrznych" IGP przyznanych w 2016 r. 

13 grudnia 2017 r. (środa), sala nr 1138, godz. 1400,   Wydział Geologii

Program sesji:

1400 - 1205 - Otwarcie sesji

SESJA REFERATOWA I
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Trammer

1405 - 1425 - Michał Ginter
Rekiny dolnokarbońskie z okolic Krakowa

1425 - 1445 - Ireneusz Walaszczyk, Damian Lodowski
Turon i koniak (niższa górna kreda) północnej Dobrudży (Rumunia); zintegrowana biostratygrafia i analiza mikrofacjalna

1445 - 1505 - Zbigniew Remin, Mariusz Niechwedowicz, Michał Cyglicki
Zapis minerałów ciężkich oraz zespoły dinoflagellatowe piaszczystych osadów "środkowego" kampanu w krawędziowej części Roztocza, SE Polska

1505 - 1525 - Marcin Szymanek
Rozwój zbiorników wodnych okolic Bellsundu (Spitsbergen) w świetle analizy faunistycznej

1525 - 1550 - PRZERWA

SESJA REFERATOWA II
Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Skompski

1550 - 1610 - Krzysztof Bińka
Inwazyjne cysty słodkowodnych bruzdnic w osadach jeziornych na Pojezierzu Iławskim

1610 - 1630 - Bronisław Andrzej Matyja
Strefy facjalne w późnej jurze na północnym obrzeżu Tetys obszaru Polski

1630 - 1650 - Marcin Barski, Marcin Górka, Małgorzata Kozłowska, Bronisław Andrzej Matyja
Analiza stratygraficzna, ekologiczna i facjalna późnojurajskiej platformy węglanowej w strefie przejściowej pomiędzy obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich a podłożem zapadliska przedkarpackiego

Spotkanie przy kawie

Dyrekcja IGP

[PLAKAT]

 

Wróć Do góry