Aktualności Instytutu Geologii Podstawowej

Instytut Geologii Podstawowej 
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na Sesję Naukową poświęconą prezentacji
wyników "Projektów wewnętrznych" IGP przyznanych w 2015 r. 

14 grudnia 2016 r. (środa), sala nr 1138, godz. 1400,   Wydział Geologii

Program sesji:

1400 - 1205 - Otwarcie sesji

SESJA REFERATOWA I

1405 - 1425 - Urszula Radwańska
Ramienionogi z rodziny Thecidellinidae z jury Polski

1425 - 1445 - Ireneusz Walaszczyk
Zintegrowana stratygrafia górnego kampanu i najniższego mastrychtu profilu środkowej Wisły

1445 - 1505 - Barbara Woronko
Zapis cykli glacjał-interglacjał w strukturze i teksturze glin lodowcowych Niziny Polskiej

1505 - 1530 - PRZERWA

SESJA REFERATOWA II

1530 - 1550 - Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
Paleobiogeografia wybranych przedstawicieli ryb promieniopłetwych z podrzędu Scombroidei w oligocenie Paratetydy

1550 - 1610 - Ireneusz Walaszczyk
Zapis inoceramowo-amonitowy koniaku i dolnego santonu zachodniej Alberty (Kanada); taksonomia biostratygrafia i biogeografia rozliczenie projektu z roku 2013

Spotkanie przy kawie

Dyrekcja IGP

[PLAKAT]

 

Wróć Do góry