APG - I semestr: Course on Geological Field Methods (in Holy Cross Mountains)

Celem kursu jest nauczenie  studenta rozpoznania geologicznego w oparciu o obserwacje terenowe. Zajęcia prowadzone są w unikatowych odsłonięciach skał osadowych w Górach Świętokrzyskich reprezentujących całą historię Ziemi od kambru do dziś. Praca terenowa skupia się na zdobyciu praktycznych umiejętności podczas zbierania, opisywania i interpretacji danych stratygraficznych, tektonicznych i sedymentologicznych. Zebrane w terenie dane służą do sporządzenia własnoręcznych przekrojów, profili i map geologicznych. Za pomocą światowej klasy odsłonięć ilustrowane są klastyczne i węglanowe środowiska sedymentacji, ich wzajemne relacje i rozkład facji. Kurs prezentuje również przegląd skał osadowych występujących w Górach Świętokrzyskich, a także ogólną wiedzę na temat rozkładu i ewolucji basenów sedymentacyjnych w odniesieniu do budowy geologicznej Europy.

Wróć Do góry