APG - IV semestr: Economy for petroleum industry

Na  zajęciach zostanie przeprowadzona  analiza cząstkowa elementów przemysłu naftowego, co posłuży do oceny ryzyka poszukiwawczego oraz wieloletniej eksploatacji złóż węglowodorów. Omówione zostaną  metody i instytucje finansowe pozyskiwania środków na prowadzenie poszukiwań węglowodorów. Efektywność nakładów finansowych na poszukiwania. Metody wyceny wartości złoża. Obciążenia finansowe przedsiębiorcy na etapie poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złoża.

Wróć Do góry