APG - IV semestr: Environmental Protection for Oil and Gas Production

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom monitoringu wód podziemnych na obszarach poszukiwań gazu niekonwencjonalnego; oddziaływań na środowisko przy lądowym poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów, zachowaniu się zanieczyszczeń ropopochodnych w podłożu wodno-gruntowym, wybranym metodom ich remediacji oraz zastosowaniu materiałów kompozytowych bazujacych na minerałach ilastych jako barier ochronnych lub płuczek wiertniczych. Elementem przedmiotu są praktyczne zajęcia w sali komputerowej poświęcone wykorzystaniu informacji i analiz przestrzennych w ochronie środowiska.

Wróć Do góry