APG - III semestr: Fundamentals of water-rock geochemical modeling

Podczas zajęć omówione zostaną  następujące zagadnienia: Podstawy chemii wody, hydrogeochemii oraz termodynamiki chemicznej. Główne reakcje formujące skład chemiczny wód podziemnych. Charakterystyka systemów geochemicznych. Rozwój metod modelowania geochemicznego wód. Charakterystyka danych wejściowych (głównie danych hydrologicznych, hydrochemicznych, mineralogicznych i termodynamicznych) niezbędnych dla modelowania. Ocena jakości danych. Ograniczenia modelowania geochemicznego. Cele i możliwości zastosowania modelowania dla zagadnień podstawowych i stosowanych, w tym problemów środowiskowych. Prezentacja przykładów.

Wróć Do góry