APG - I semestr: Introduction to chemistry (wdw)

Wykład wprowadza w podstawowe pojęcia chemii. Wszystko zaczyna się od ogólnych zagadnień dotyczących budowy materii, struktury atomu i molekuły oraz reaktywności chemicznej. Omówiono stany skupienia i oddziaływania międzymolekularne. Główna część skupia się na reakcjach chemicznych: klasyfikacja, szybkość reakcji, dyskutowana jest energetyka i problemy pokrewne. Omówione są krótko podobieństwa i różnice pomiędzy chemią nieorganiczną i organiczną. Omówiono zakres chemii fizycznej, biochemii i geochemii.

Wróć Do góry