APG - I semestr: Introduction to geochemistry (wdw)

Wykład stanowi wprowadzenie do procesów geochemicznych zachodzących w skorupie ziemskiej. Kurs rozpoczyna się krótkim powtórzeniem podstawowych pojęć chemicznych oraz kinetyki chemicznej, zaś jego główna część skupia się na procesach diagenezy i wietrzenia jako kluczowych do zrozumienia zachowania się pierwiastków i związków chemicznych w skałach osadowych oraz w glebach. W kursie dodatkowo zaplanowano przegląd metod obróbki danych geochemicznych i ich interpretacji ze szczególnym uwzględnieniem skał klastycznych.

Wróć Do góry