APG - I semestr: Introduction to geology (wdw)

Wykład zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi czasu w geologii, budowy wnętrza Ziemi, tektoniki płyt litosfery oraz fizycznych procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.

Wróć Do góry