APG - II semestr: Near Surface Geophysics

W ramach przedmiotu planuj się wprowadzenie teoretyczne oraz  zajęcia praktyczne w terenie z następujących metod: georadar, elektrooporowa, sejsmika refrakcyjna. Po zajęciach w terenie studenci sami przetworzą i zinterpretują wyniki badań geofizycznych.

Wróć Do góry