APG - III semestr: Petroleum generation and accumulation

W części wykładowej omówiony zostanie wpływ następujących procesów na potencjał naftowy i właściwości zbiornikowe skał:
- sedymentacja: rodzaje środowisk, sposoby transportu, tempo depozycji,
- depozycja materii organicznej: źródła, tempo depozycji, produktywność pierwotna,
- warunki redox w basenie: zmienność pH, Eh, stan natlenienia wody,
- diageneza: kompakcja fizyczna i chemiczna, autigeneza, potencjał diagenetyczny,
- postdepozycyjne, w tym mikrobialne, przemiany materii organicznej w czasie diagenezy, katagenezy i metagenezy,
- subaeralne przemiany: biodegradacja, wietrzenie, wymywanie wodą.
Następnie przedstawione zostaną przykłady kompleksów skał macierzystych i zbiornikowych wraz z rekonstrukcją warunków ich depozycji i historii diagenetycznej.

Wróć Do góry