APG - III semestr: Petroleum Geophysics

Przedmiot Geofizyka naftowa obejmie wszystkie powierzchniowe metody geofizyczne (tj. za wyjątkiem geofizyki otworowej) wykorzystywane na potrzeby poszukiwań węglowodorów: grawimetrie, magnetykę, metody geoelektryczne oraz sejsmikę refleksyjną.

Wróć Do góry