APG - IV semestr: Petroleum Systems - Petroleum Provinces

Celem wykładu jest przedstawienie zasad wyróżniania elementów sytemu naftowego oraz wyjaśnienie roli i rangi każdego z tych elementów w całokształcie procesów geologicznych prowadzących do utworzenia i zachowania złóż węglowodorów. Znajomość powyższych zasad pozwoli studentowi zapoznać się z metodyką pracy geologicznej prowadzącą do oceny basenów sedymentacyjnych pod kątem ich ropo- gazonośności, czyli zasad wyróżniania prowincji naftowych. W skali świata wyróżnionych jest prawie dwieście prowincji naftowych. Przedstawiając charakterystyczne cechy wybranych prowincji naftowych ze wszystkich kontynentów student będzie miał sposobność zgromadzić wiedzę o wielu przypadkach i zagadnieniach szczegółowych w zakresie geologii naftowej.

Wróć Do góry