APG - I semestr: Physical Chemistry /Thermodynamics

Wykład oraz ćwiczenia dotyczą termodynamiki chemicznej i kalorymetrii, opisy układów rzeczywistych włączając równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych, kryteria równowagi i stabilności, podstawy statyki chemicznej oraz podstawy elektrochemii, jak również podstawowe metody i idee kinetyki chemicznej. Wykład robi przegląd metod używanych w układach złożonych: pseudoskładniki, termodynamikę ciągłą oraz blokowanie mieszanin wieloskładnikowych.

Wróć Do góry