APG - II semestr: Preparation of a scientific dissertations

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania raportów z badań, wystąpień konferencyjnych, jak i publikacji naukowych. Omówione zostaną również sposoby przygotowania wniosków o finansowanie badań. Zajęcia będą obejmowały zarówno część wykładową, połączoną z prezentacją naukowych baz danych (ISI, Scopus), oraz praktyczne zajęcia z prezentacji wyników prac badawczych.

Wróć Do góry