APG - I semestr: Sedimentology for Petroleum Geology

Zajęcia prezentują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty nowoczesnej sedymentologii, które mogą być użyteczne z punktu widzenia poszukiwań węglowodorów.
Przedmiot obejmuje trzy główne zagadnienia: klastyczne systemy depozycyjne, sedymentologię węglanów oraz sedymentologię ewaporatów.

Wróć Do góry