APG - II semestr: Sedimentology for Petroleum Geology

Przedmiot  ma za zadanie przedstawić współczesne metody stratygrafii na tle historycznych koncepcji rozwoju skorupy ziemskiej (uniformitarianizm, katastrofizm, neptunizm, plutonizm, itp.). Przedstawia różnice pomiędzy geochronologią a chronostratygrafią a także stosowane przez nie metody i narzędzia. Wykład wprowadza podstawy teoretyczne i aplikacyjne następujących metod chronostratygraficznych: litostratygrafii, biostratygrafii, morfostratygrafii, magnetostratygrafii, chemostratygrafii, stratygrafii sejsmicznej, cyklostratygrafii, eustatostratygrafii, stratygrafii zdarzeniowej i stratygrafii sekwencji. Podczas wykładu omawiane są główne grupy mikroskamieniałości stosowane w praktyce poszukiwawczej i wydobywczej, także w ujęciu regionalnym.

Wróć Do góry