APG - III semestr: Well logging and core store course

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z rozpoznawaniem skał osadowych wypełniających różnego rodzaju baseny sedymentacyjne. Dedykowane są studentom, którzy chcą nabyć praktyczne doświadczenie i poznać specyfikę pracy na materiale rdzeniowanym. Podczas ćwiczeń w pracowni komputerowej uczestnik zajęć uczy się wizualizacji i procesingu danych zdobytych podczas zajęć terenowych i uzyskanych z archiwalnych opracowań otworów wiertniczych.

Wróć Do góry