Contact

Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 000 ; Fax: (+48 22) 55 40 001

Kontakt w sprawach studiów i studentów
e-mail: dziekanat.geol@uw.edu.pl

Kontakt w sprawach ogólnowydziałowych
e-mail: dziekan.geol@uw.edu.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych
e-mail: administracja.geol@uw.edu.pl

Kontakt z Webmasterem
e-mail: strona.geol@uw.edu.pl

Do góry