Department of Palaeontology

Kierownik:
Prof. dr hab. Michał Ginter
Tel. (+48 22) 55 40 427, e-mail: m.ginter@uw.edu.pl, pok. 3025

Pracownicy Zakładu Paleontologii

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Jerzy Trammer (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 419, pok. 3023
Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 411, pok. 3019 
Dr hab. Krzysztof Bińka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 427, pok. 3027
Dr Zofia Dubicka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 446, pok. 3021
Dr Ewa Durska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 447, pok. 3009

Emerytowany Prof. dr hab. Wacław Bałuk, tel. (+48 22) 55 40 401, pok. 3029
Emerytowana Dr Maria Ziembińska-Tworzydło (e-mail),

Pracownicy:
Dr Michał Złotnik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 447, pok. 3009

Doktoranci:
Mgr Agnieszka Jaszczuk (e-mail), pok. 3011
Mgr Michał Loba (e-mail), pok. 3026
Mgr Katarzyna Szczepaniak (e-mail), pok. 3026
Mgr inż. Karolina Usarek (e-mail)pok. -

Go back Do góry