Department of Tectonics and Geological Mapping

Kierownik:
Dr hab. Andrzej Konon, Prof. UW
Tel. (+48 22) 55 40 432, e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl, pok. 1057

Pracownicy Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Nauczyciele akademiccy:
Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 431, pok. 1055
Dr Agnieszka Kłopotowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 471, pok. 1065
Dr Mirosław Ludwiniak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 462, pok. 1052
Dr Wojciech Ozimkowski, doc. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 437, pok. 1047 
Dr Barbara Rybak-Ostrowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 463, pok. 1053 

Emerytowany Prof. dr hab. Leonard Mastella (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041

Asystenci:
Dr Joanna Uroda (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 438, pok. 1067
Dr Michał Wyglądała (e-mail)tel. (+48 22) 55 40 439, pok. 1069

Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny:
Mgr Justyna Justyna-Grygo (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 472, pok. 1058

Doktoranci:
Mgr Anna Haluch (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041
Mgr Dorota Jania (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041
Mgr Emil Wójcik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 443, pok. 1059

Go back Do góry