Doktoraty

Postępowania zakończone

Mgr Hoang Van Tha

Doktorant: mgr Hoang Van Tha
Tytuł: Rekonstrukcja środowisk sedymentacji w Basenie Hoanh Bo (Neogen, Prowincja Quang Ninh, Wietnam)
Promotorzy: dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Golonka;    dr hab. Jurand Wojewoda
Obrona: 17 czerwca 2016r. o godz. 1100; sala 1143 (I p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93 

Mgr Michał Wyglądała

Doktorant: mgr Michał Wyglądała
Tytuł: Deformacje tektoniczne w skałach płaszczowiny śląskiej w rejonie Jasła 
Promotorzy: dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Leonard Mastella;    dr hab. Stanisław Mazur, prof. PAN
Obrona: 01 kwietnia 2016r. o godz. 1400; sala 1012 (I p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93

Mgr Katarzyna Gros

Doktorant: mgr Katarzyna Gros
Tytuł: Usefulness of Polytopic Vector Analysis of apatite in recreating the path of magma mixing in a composite granitoid pluton of Karkonosze, SE Poland
Promotorzy: prof. dr hab. Ewa Słaby
Recenzenci: dr hab. Aleksandra Gawęda;    dr hab. Anna Pietranik
Obrona: 12 lutego 2016r. o godz. 1215; sala 1012 (I p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93

Mgr Anna Lejzerowicz

Doktorant: mgr Anna Lejzerowicz
Tytuł: Analiza przestrzenna wybranych form depozycyjnych centralnej Polski, w opraciu o badania sedymentologiczne i georadarowe
Promotorzy: dr hab. Anna Wysocka, prof. UW; dr Sebastian Kowalczyk (promotor pomocniczy)
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tuchołka;    dr hab. Ewa Smolska, prof. UW
Obrona: 20 maja 2015r. o godz. 1230; sala 1012 (I p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93

Mgr Ludwina Jarzynowska

Doktorant: mgr Ludwina Jarzynowska
Tytuł: Udział mikroorganizmów autochtonicznych w procesie redukcji zasolenia wód złożowych
Promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Kozłowski, dr Andrzej Borkowski (promotor pomocniczy)
Recenzenci: dr hab. inż. Marek Selwet;    prof. UŚ, dr hab. Leszek Marynowski 
Obrona: 16 stycznia 2015r. o godz. 1215; sala 1012 (I p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93

Mgr Kamil Kiełbasiński

Doktorant: mgr Kamil Kiełbasiński
Tytuł: Geologiczno-inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń dynamicznych
Promotorzy: prof. dr hab. Ryszard Kaczyński
Recenzenci: dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP;    dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH
Obrona: 21 stycznia 2015 r. o godz. 1215; sala 3012 (III p.) Wydział Geologii UW; al. Żwirki i Wigury 93

Wróć Do góry