Dydaktyka w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Kierunek GEOLOGIA

PROGRAM LAT  I - III STUDIÓW LICENCJACKICH
nowy program od roku akademickiego 2016/2017

I rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Matematyka wykład i ćwiczenia zimowy/letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geometria Przestrzenna wykład i ćwiczenia zimowy Dr D. Łukasiak
Hydrogeologia wykład i ćwiczenia zimowy Prof. dr hab. J. Małecki
Dr D. Porowska
Podstawy Geologii Inżynierskiej wykład i ćwiczenia zimowy Dr E. Wójcik
Technologie informatyczne w geologii
i podstawy GIS
ćwiczenia/lab letni Dr M. Stępień

II rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Wstęp do geofizyki wykład letni Prof. M. Grad (gość)
Prof. H. Pawłowska (gość)
Podstawy statystyki wykład i ćwiczenia letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geodezja  wykład i ćwiczenia letni Dr D. Łukasiak

III rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Geofizyka stosowana praktikum letni Dr R. Mieszkowski
Kurs terenowy z geologii stosowanej
i ochrony środowiska
ćwiczenia terenowe letni Dr F. Knyszyński

 

Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA

PROGRAM LAT I - IV STUDIÓW INŻYNIERSKICH
specjalizacja Geoinżynieria (w zakresie geologii inżynierskiej)

nowy program od roku akademickiego 2016/2017

I rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Matematyka wykład i ćwiczenia zimowy/letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geometria Przestrzenna wykład i ćwiczenia zimowy Dr D. Łukasiak
Hydrogeologia wykład i ćwiczenia zimowy Prof. dr hab. J. Małecki
Dr D. Porowska
Podstawy Geologii Inżynierskiej wykład i ćwiczenia zimowy Dr E. Wójcik
Technologie informatyczne w geologii i podstawy GIS ćwiczenia/lab letni Dr M. Stępień

II rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Hydrologia i hydraulika wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. E. Krogulec, prof. UW
Wstęp do geofizyki wykład  letni Prof. M. Grad (gość)
Prof. H. Pawłowska (gość)
Gruntoznawstwo wykład i ćwiczenia letni Dr I. Gawriuczengow
Mechanika i wytrzymałość materiałów wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Łukaszewski
Podstawy statystyki wykład i ćwiczenia letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geodezja wykład i ćwiczenia letni Dr D. Łukasiak

III rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Podstawy mechaniki gruntów wykład i ćwiczenia/lab zimowy Dr T. Szczepański
Ochrona wód podziemnych wykład i ćwiczenia/lab zimowy Prof. dr hab. J. Małecki
Metody obliczeń przepływu wód podziemnych wykład i ćwiczenia zimowy Dr T. Gruszczyński
Inżynierska grafika komputerowa ćwiczenia zimowy Dr R. Mieszkowski
Zagospodarowanie przestrzenne wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Geofizyka stosowana praktikum letni Dr R. Mieszkowski
Geotechnika i fundamentowanie wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Odwodnienie złóż i wykopów budowlanych wykład i ćwiczenia letni Dr K. Jóźwiak
Dr S. Zabłocki
Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska ćwiczenia terenowe letni Dr F. Knyszyński

IV rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Geoinżynieria środowiska wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Geomechanika wykład i ćwiczenia zimowy Dr A. Domonik
Dokumentowanie i projektowanie badań geologiczno-inżynierskich wykład i ćwiczenia zimowy Dr P. Zawrzykraj
Budownictwo ćwiczenia zimowy Dr inż. K. Kiełbasiński
Seminarium dyplomowe seminarium zimowy Dr E. Wójcik

PROGRAM LAT I - IV STUDIÓW INŻYNIERSKICH
specjalizacja Geoinżynieria (w zakresie hydrogeologii)

nowy program od roku akademickiego 2016/2017

I rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Matematyka wykład i ćwiczenia zimowy/letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geometria Przestrzenna wykład i ćwiczenia zimowy Dr D. Łukasiak
Hydrogeologia wykład i ćwiczenia zimowy Prof. dr hab. J. Małecki
Dr D. Porowska
Podstawy Geologii Inżynierskiej wykład i ćwiczenia zimowy Dr E. Wójcik
Technologie informatyczne w geologii i podstawy GIS ćwiczenia/lab letni Dr M. Stępień

II rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Hydrologia i hydraulika wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. E. Krogulec, prof. UW
Wstęp do geofizyki wykład  letni Prof. M. Grad (gość)
Prof. H. Pawłowska (gość)
Gruntoznawstwo wykład i ćwiczenia letni Dr I. Gawriuczengow
Mechanika i wytrzymałość materiałów wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Łukaszewski
Podstawy statystyki wykład i ćwiczenia letni Prof. dr hab. S. Matysiak
Geodezja wykład i ćwiczenia letni Dr D. Łukasiak

III rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Podstawy mechaniki gruntów wykład i ćwiczenia/lab zimowy Dr T. Szczepański
Ochrona wód podziemnych wykład i ćwiczenia/lab zimowy Prof. dr hab. J. Małecki
Metody obliczeń przepływu wód podziemnych wykład i ćwiczenia zimowy Dr T. Gruszczyński
Inżynierska grafika komputerowa ćwiczenia zimowy Dr R. Mieszkowski
Zagospodarowanie przestrzenne wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Geofizyka stosowana praktikum letni Dr R. Mieszkowski
Geotechnika i fundamentowanie wykład i ćwiczenia letni Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Odwodnienie złóż i wykopów budowlanych wykład i ćwiczenia letni Dr K. Jóźwiak
Dr S. Zabłocki
Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska ćwiczenia terenowe letni Dr F. Knyszyński

IV rok studiów

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ SEMESTR KOORDYNATOR
Geoinżynieria środowiska wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. P. Dobak, prof. UW
Hydrochemia wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. inż. D. Dobrzyński
Projektowanie i Dokumentowanie hydrogeologiczne wykład i ćwiczenia zimowy Dr hab. W. Humnicki
Dr F. Knyszyński
Kartowanie hydrogeologiczne praktikum zimowy DrD. Porowska
Seminarium dyplomowe seminarium zimowy Dr hab. E. Krogulec, prof. UW
Prof. dr hab. J. Małecki
Propozycje tematów prac licencjackich 2017/2018
Propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich w roku akademickim 2017/2018
Wykaz Licencjuszy i Magistrantów w IHiGI
Wróć Do góry