Dyrekcja Instytutu Geochemii, Mineralogii i Pertologii

Dyrektor Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii
Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
Tel.: (+48 22) 55 40 320
Pokój: 2061
E-mail: B.Baginski1@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowych i inwestycyjnych
Dr hab. Sławomir Ilnicki
Tel.: (+48 22) 55 40 301
Pokój: 2113
E-mail: slawomir.ilnicki@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
Dr Justyna Domańska-Siuda 
Tel.: (+48 22) 55 40 302
Pokój: 2021
E-mail: j.domanska@uw.edu.pl 

Wróć Do góry