Dyrekcja Instytutu Geologii Podstawowej

Dyrektor Instytutu Geologii Podstawowej
Dr hab. Jan Dzierżek
Tel.: (+48 22) 55 40 428
Pokój: 1112
E-mail: j.dzierzek@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych
Prof. dr hab. Michał Ginter
Tel.: (+48 22) 55 40 427
Pokój: 3025 
E-mail: m.ginter@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
Tel.: (+48 22) 55 40 436
Pokój: 1026
E-mail: don@uw.edu.pl

Wróć Do góry