Dyrekcja Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki

Tel.: (+48 22) 55 40 604
Pokój: P063
E-mail: Jerzy.Malecki@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych
Dr hab. Dorota Porowska
Tel.: (+48 22) 55 40 545
Pokój: P025
E-mail: dorotap@uw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
Dr Emilia Wójcik
Tel.: (+48 22) 55 40 501
Pokój: P087
E-mail: wojcike@uw.edu.pl

Wróć Do góry