Dziekanat

Dziekanat Główny

Tel.: (+48 22) 55 40 011; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Pokój: P003; godz. 800 - 1600
E-mail: dziekan.geol@uw.edu.pl

Pracownicy Dziekanatu Głównego

Kierownik Dziekanatu: Anna Okulińska
Nr pokoju: P006
Tel.: (+48 22) 55 40 036
E-mail: aeokulin@uw.edu.pl
Zakres czynności: Obsługa przewodów habilitacyjnych, postępowania o nadanie tytułu profesora, przygotowywanie posiedzeń Rady Wydziału.

Specjalista: Izabella Zielińska
Nr pokoju: P003
Tel.: (+48 22) 55 40 011
E-mail: i.zielinska@uw.edu.pl
Zakres czynności: Obsługa studiów doktoranckich, obsługa przewodów doktorskich, obsługa konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, prowadzenie dokumentacji oceny okresowej, prowadzenie dokumentacji nagród i odznaczeń, przygotowywanie posiedzeń Rady Wydziału.

Dziekanat ds. studenckich

Tel.: (+48 22) 55 40 013; (+48 22) 55 40 014; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Pokój: P007;
E-mail: dziekanat.geol@uw.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu studenckiego: 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1000 – 1545 900 – 1400 - 1000 – 1545 900 – 1300
Pracownicy Dziekanatu ds. studenckich

Specjalista: mgr Magdalena Majczyno
Nr pokoju: P007
Tel.: (+48 22) 55 40 013
E-mail: m.majczyno@uw.edu.pl
Zakres czynności: Sprawy bytowe, socjalne; 
                                Tok studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich

Starszy Specjalista: mgr Izabela Przekopiak
Nr pokoju: P007
Tel.: (+48 22) 55 40 014
E-mail: i.przekopiak@uw.edu.pl 
Zakres czynności: Tok studiów II stopnia – magisterskich 

 

Wróć