Finances

Sekcja Finansowa
Fax: (+48 22) 55 40 001;
E-mail: sekcja.finansowa.geol@uw.edu.pl
Godziny pracy: od 800 do 1600

Kasa wydziałowa
Nr pokoju: P069
Tel.: (+48 22) 55 40 015; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Godziny pracy: od 800 do 1600 w tym czynna dla interesantów: 1000 do 1400

Pracownicy Sekcji Finansowej

Kierownik Sekcji:
Pełnomocnik Kwestora w Wydziale Geologii: 
Małgorzata Mętrak
Nr pokoju: P166
Tel.: (+48 22) 55 40 017
E-mail: m.metrak2@uw.edu.pl

Pracownicy:
Specjalista: mgr Agnieszka Baczewska
Nr pokoju: P073
Tel.: (+48 22) 55 40 009
E-mail: a.baczewska@uw.edu.pl
Specjalista: mgr Magdalena Bieniawska
Nr pokoju: P168
Tel.: (+48 22) 55 40 016
E-mail: mbieniawska@uw.edu.pl
Starszy specjalista: mgr Monika Kaczorowska
Nr pokoju: P071
Tel.: (+48 22) 55 40 019
E-mail: kaczorowska@uw.edu.pl
Specjalista: Sylwia Niedźwiecka
Nr pokoju: P167
Tel.: -
E-mail: sylwia.niedzwiecka@uw.edu.pl
Specjalista:
Krystyna Płóciennik
(Kasa wydziałowa)
Nr pokoju: P069
Tel.: (+48 22) 55 40 015
E-mail: a.plociennik@uw.edu.pl 

Specjalista ds. zamówień publicznych: mgr Lidia Zdanowska
Nr pokoju: P067
Tel.: (+48 22) 55 40 018
E-mail: l.zdanowska@uw.edu.pl

Do pobrania
Go back Do góry