kierunek: GEOLOGIA - specjalność: GEOCHEMIA, MINERALOGIA I PETROLOGIA

Specjalność w tym zakresie to możliwość poznania nowoczesnych technik analitycznych wykorzystywanych do przeprowadzania modelowań genetycznych procesów magmowych i metamorficznych, czyli próba odtworzenia warunków procesów zachodzących w historii Ziemi; to badania z zakresu geochemii i mineralogii środowiska; badanie hałd, odpadów i pyłów przemysłowych ukierunkowanych na ochronę środowiska; to określanie stopnia degradacji skał wykorzystywanych w architekturze, ze względu na skażenie środowiska, w kierunku konserwacji zabytków; to badania nad materiałami ceramicznymi, cementami i innymi substancjami mineralnymi wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu; to mineralogia eksperymentalna z badaniami nad wzrostem sztucznych kryształów i ich zastosowaniem przemysłowym; to szeroko rozumiane badania geomikrobiologiczne w kierunku remediacji skażonych odpadami ropopochodnymi gleb.

Wróć Do góry