kierunek: GEOLOGIA - specjalność: GEOLOGIA KLIMATYCZNA

Historia Ziemi to historia klimatu. Pierwsza w świecie specjalność geologiczna o bezprecedensowym programie studiów utworzona w 2010 r. Stanowi odpowiedź geologii na wyzwanie jednego z priorytetów nauki światowej ostatnich lat.
W ramach studiów dowiesz się: od czego zależy klimat na Ziemi, czy można zrekonstruować dawne warunki klimatyczne, jaki jest udział człowieka w kształtowaniu klimatu, jak klimat wpływa na zmiany środowiska przyrodniczego, czy prognozowanie klimatu ma sens, czy Ziemia stanie się martwą planetą wskutek wzrostu temperatury, czy może zostanie skuta lodem, i wielu innych fascynujących rzeczy. Dla studentów specjalności geologia klimatyczna organizujemy praktyki terenowe na obszarze Niżu Polskiego i Ukrainy. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckim kole naukowym Klub Aktywnego Czwartorzędowa „Gigant”. 

Wróć Do góry