kierunek: GEOLOGIA - specjalność: PALEONTOLOGIA

PALEONTOLOGIA jest dziedziną pośrednią między geologią i biologią. Wybierając tę specjalność będziesz geologiem z rozległą wiedzą o żyjących kiedyś organizmach oraz o ewolucji biosfery i jej roli w historii Ziemi.
Z nami poznasz: różnorodność świata roślin i zwierząt od zarania dziejów Ziemi - od mikroorganizmów do dinozaurów, sposób życia organizmów w różnych środowiskach, mechanizmy powstania skamieniałości, metody odczytywania kopalnego zapisu dziejów biosfery, prawa ewolucji biologicznej i jej przebieg, przyczyny wielkiego wymierania, znaczenie organizmów w geochemicznym systemie obiegu pierwiastków tworzących skały i złoża kopalin użytecznych, sposoby praktycznego wykorzystania skamieniałości dla potrzeb geologii i innych dziedzin nauki i gospodarki. W ramach zajęć terenowych na specjalności paleontologia proponujemy wycieczkę paleontologiczną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ciekawe zajęcia kameralne. W czasie studiów magisterskich możesz realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych, które organizuje m.in. wyjazdy do miejsc znanych z wystąpień interesujących skamieniałości w Polsce i zagranicą.

Wróć Do góry