kierunek: GEOLOGIA - specjalność: TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

Tektonika jest nauką o budowie skorupy ziemskiej i zachodzących w niej procesach, głównie deformacyjnych. Specjalność utworzona została w 2012 r. Oferujemy nowe przedmioty i praktyki terenowe.
Profil wykształcenia absolwentów przygotowany jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy w dziedzinie geologii. Nauczymy Cię między innymi: podstaw posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, w tym wizualizacji danych geologicznych, modelowania geologicznego, zastosowania GIS w geologii, interpretacji danych geofizycznych i teledetekcji, praktycznej analizy i dokumentacji geozagrożeń (w tym osuwisk), metod wykonywania szczegółowych map geologicznych, analizy basenów sedymentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cech systemu naftowego, analizy mezostrukturalnej i petrotektonicznej, analizy cyfrowych modeli terenu, a także gruntownych podstaw tektoniki, budowy geologicznej Karpat i geotektoniki, i wielu innych rzeczy. Dla studentów specjalności tektonika i kartografia geologiczna organizujemy praktyki terenowe w Karpatach. Zachęcamy do rozwijania zainteresowań w ramach Koła Młodych Geologów i Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej.

Wróć Do góry