Habilitacje

Dr Jakub Witkowski

  • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • [Autoreferat-PL]
  • Skład komisji habilitacyjnej
  • Harmonogram przebiegu postępowania
  • Recenzje [recenzja 1] [recenzja 2] [recenzja 3]
  • [Uchwała Komisji habilitacyjnej i uzasadnienie]
  • Uchwała Rady Wydziału Geologii

Dr inż. Mirosław Słowakiewicz

Dr Marcin Szymanek

Dr Mikołaj Zapalski

Postępowania zakończone

Dr Beata Łuczak-Wilamowska

Dr Paweł Łukaszewski

Wróć Do góry