Habilitacje

Dr Paweł Rydelek

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • [Autoreferat-PL]
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Recenzje [recenzja 1] [recenzja 2] [recenzja 3]
 • [Uchwała Komisji habilitacyjnej] oraz [Uzasadnienie]
 • Uchwała Rady Wydziału Geologii

Dr Sebastian Kowalczyk

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • [Autoreferat-PL]
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Recenzje [recenzja 1] [recenzja 2] [recenzja 3]
 • [Uchwała Komisji habilitacyjnej] oraz [Uzasadnienie]
 • Uchwała Rady Wydziału Geologii
Postępowania zakończone

Dr Beata Łuczak-Wilamowska

Dr Paweł Łukaszewski

Wróć Do góry