Informacje bieżące

KURSY TERENOWE W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

KURS TERENOWY Z GEOLOGII OGÓLNEJ dla I roku (Chęciny) [KOMUNIKAT I] [KOMUNIKAT II] [BAZA-DOJŚCIE

 

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW W USOSie
Poradnik dotyczący podpięć przedmiotów w USOSie
NOWY REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

22 kwietnia 2015r. Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich. 

Wróć