Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii

Dyrekcja

Rada Naukowa

Sekretariat

Pracownicy

Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii W Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii działają 4 zakłady naukowo-dydaktyczne, realizowane są studia I stopnia oraz II stopnia w 2 specjalnościach:
GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GOSPODARCZA
(pod opieką pracowników Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej);
GEOCHEMIA, MINERALOGIA I PETROLOGIA (prowadzona przez pracowników pozostałych 3 zakładów: Zakładu Geochemii, Zakładu Mineralogii, Zakładu Petrologii).

Zakład Geochemii
Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
Zakład Mineralogii
Zakład Petrologii

Pracownie
Pracownia Mikroskopii Optycznej     >>>>>
 
Pracownia Mikrosondy     >>>>>
 
Pracownia Rentgenowska     >>>>>
 
Pracownia Technologii Surowców Ilastych     >>>>>
Wróć Do góry