Institute of Geochemistry, Mineralogy and Petrology

Dyrekcja

Rada Naukowa

Sekretariat

Pracownicy

tl_files/pliki/IGMiP/grafika/gmp_sm.gif W Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii działają 4 zakłady naukowo-dydaktyczne, realizowane są studia I stopnia oraz II stopnia w 2 specjalnościach:
GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GOSPODARCZA
(pod opieką pracowników Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej);
GEOCHEMIA, MINERALOGIA I PETROLOGIA (prowadzona przez pracowników pozostałych 3 zakładów: Zakładu Geochemii, Zakładu Mineralogii, Zakładu Petrologii).

Zakład Geochemii
Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
Zakład Mineralogii
Zakład Petrologii

Go back Do góry