Kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

P/O Kierownika Katedry
Dr hab. Grzegorz Barczyk
Tel.: (+48 22) 55 40 521
Pokój: P060
E-mail: gb59@uw.edu.pl

Wróć Do góry