Laboratorium wstępnego przygotowania i badań podstawowych geomateriałów

Opis:
Możliwość wykonywania badań porównawczych (głównie ściśliwości - M, wytrzymałości cu, Su, parametrów prekonsolidacji - OCR, s’p, K0)  na nowo zakupionej aparatury z wcześniej wykonanymi, tj. z badaniami dylatometrycznymi (dylatometr Marchettiego), statycznymi (sonda statyczna CPTU), konsolidometrycznymi (konsolidometr Rowe’a) na wybranych poligonach badawczych.
Wyznaczanie powierzchni charakterystycznych  reprezentujących stany naprężenia efektywnego, osiągnięcie których pociąga jakościową zmianę zachowania się gruntu.
Wyznaczanie charakterystyk przepuszczalności w warunkach niepełnego nasycenia z kontrolowanym ciśnieniem ssania iłów mio-plioceńskich.
Wyznaczanie charakterystyk sztywności gruntów.

Wyposażenie laboratorium:
- Komory klimatyzacyjne wielkogabarytowe
- Suszarka laboratoryjna o dużej pojemności
- Wytrząsarka wibracyjna z zestawem wyposażenia do przesiewania i analizy
- Waga laboratoryjna o dużej nośności i waga analityczna
- Wirówka analityczna z wyposażeniem
- Młynek laboratoryjny z wyposażeniem
- Regały stalowe z półkami o dużej nośności

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry