Nasi tutorzy - Rekrutacja uzupełniająca

tl_files/studia/Tutoring/Grzegorz_Barczyk.jpg Dr hab. Grzegorz Barczyk
pok. P060, tel. 22 55-40-521, e-mail: gb59@uw.edu.pl 
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest hydrogeologia regionalna regionów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych obszarów krasowych. Ponadto interesuje mnie popularyzacja wiedzy o Tatrach, historia ze szczególnym naciskiem na pierwszą połowę XX wieku w Europie i obie wojny światowe, a także fotografia (tradycyjna - negatywowa, archiwalna).

Oferuję tutoriale związane z moimi zainteresowaniami, w szczególności popularyzowaniem wiedzy geologicznej czy wiedzy o Tatrach. Przykładowe tematy tutoriali to:
- Ochrona przyrody nieożywionej – założenia, teoria, praktyka;
- Jak, po co – i przed kim – chronić Tatry;
- Jak, po co – i przed kim – chronić przyrodę nieożywioną.
W roku akademickim 2016/2017 oferuję tutoriale już od semestru zimowego.
Anna Bąkowska

Dr Anna Bąkowska
pok. P100, tel. 22 55-40-536, e-mail: anna.bakowska@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Inżynierskiej, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na geologiczno-inżynierskiej ocenie gruntów jako podłoża budowlanego, w szczególności na zagadnieniach mechaniki gruntów związanych z analizą zachowania się ośrodka gruntowego pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych. Interesuję się również analizą i oceną fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów organicznych.
Tematyka zajęć będzie obejmować wybrane przez studentkę/studenta zagadnienie z zakresu mechaniki gruntów i/lub geologii inżynierskiej. W ramach tutorialu możliwe będzie przeprowadzenie pod moim kierunkiem badań laboratoryjnych.

W roku akademickim 2016/2017 proponuję spotkania w semestrze letnim. Zakres i sposób realizacji zajęć zostanie ustalony wspólnie na pierwszym spotkaniu.

tl_files/studia/Tutoring/Luiza_Galbarczyk-Gasiorowska.jpg Dr Luiza Galbarczyk-Gąsiorowska
pok. 2086, tel. 22 55-40-483, e-mail: Luiza.Galbarczyk@uw.edu.pl 
Zakład Geochemii, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień:
- petrogeneza skał magmowych kwaśnych i pośrednich;
- procesy zachodzące na granicy skała – roztwór – zwietrzelina – gleba;
- zastosowanie petrologii i geochemii w badaniu stopnia wietrzenia naturalnych materiałów budowlanych oraz zabytków i ich konserwacji;
- ekstrakcja sekwencyjna pierwiastków śladowych.

Zachęcam do podejmowania u mnie tutoriali w zakresie zbliżonym do powyższych zagadnień.
W roku akademickim 2016/2017 proponuję spotkania już od semestru zimowego.
tl_files/studia/Tutoring/Wlodzimierz_Humnicki.jpg Dr hab. Włodzimierz Humnicki
pok. P039, tel. 22 55-40-523, e-mail: w.humnicki@uw.edu.pl 
Zakład Hydrogeologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Moje zainteresowania badawcze dotyczą hydrogeologii regionalnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Tatr, Podhala i Pienin. Moją wielką życiową pasją, pozwalającą łączyć zainteresowania prywatne z pracą naukową, jest turystyka górska, którą czynnie uprawiam niemal od 50 lat (!).

Tutoriale adresuję do studentów wykonujących lub zamierzających wykonywać prace dyplomowe na obszarze Tatr, Podhala i Pienin oraz do wszystkich miłośników tego regionu, zainteresowanych nieco głębszym i niestandardowym poszerzeniem swojej wiedzy na jego temat. W czasie tutoriali i wspólnej pracy, spróbujemy poszerzyć horyzonty poznawcze uczestnika/uczestniczki i, poza zachęceniem go/jej do zdobywania wiedzy na temat tego wspaniałego regionu, wpoić nawyk całościowego patrzenia na każdy teren swoich badań tak, aby nigdy nie ograniczać się wyłącznie do wąskich zagadnień geologicznych i hydrogeologicznych, ale zawsze uwzględniać specyfikę geograficzną i kulturową danego obszaru. Oczywiście możliwy jest również wariant ukierunkowania tutorialu ściśle na szczegółowe zagadnienia hydrogeologiczne danego regionu.
W roku akademickim 2016/2017 proponuję tutoriale jużod semestru zimowego.
Małgorzata Kozłowska Dr Małgorzata Kozłowska
pok. 1022, tel. 22 55-40-494, e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl  
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na sedymentologii i petrografii skał klastycznych. Zajmuję się odtwarzaniem procesów sedymentacyjnych i wietrzeniowych w kopalnych sekwencjach lądowych. Szczególnie interesują mnie procesy glebotwórcze i wykorzystanie badań pedologicznych w sedymentologii i analizie basenów sedymentacyjnych.
W wolnych chwilach dużo podróżuję po Polsce i Europie. Uwielbiam wędrówki po górach i lesie oraz pływanie kajakiem.

Proponuję tutoriale w zakresie:
- pedologia w badaniu zmian klimatycznych w przeszłości geologicznej,
- zastosowanie badań pedologicznych w stratygrafii sekwencji i analizie basenów sedymentacyjnych,
- profile glebowe jako wskaźniki kopalnych środowisk sedymentacji lądowej,
- wykorzystanie badań pedologicznych w rolnictwie, leśnictwie i ekologii,
- paleogeografia we wczesnym dewonie,
- odtwarzanie obszarów źródłowych skał klastycznych.
Jestem także otwarta na realizację tematów proponowanych przez studentów.

W roku akademickim 2016/2017 proponuję tutoriale od semestru letniego.
tl_files/studia/Tutoring/Marcin_Szymanek.jpg Dr Marcin Szymanek
pok. 1115, tel. 22 55-40-497, e-mail: m.szymanek@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Klimatycznej, Instytut Geologii Podstawowej
Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na mięczakach czwartorzędowych z wykorzystaniem tej grupy w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych, również z zastosowaniem analizy izotopowej i geochemii muszli. Rekonstrukcje paleoekologiczne prowadzę w oparciu o faunę osadów jeziornych, jaskiniowych i lessów, dodatkowo zajmuję się kartowaniem osadów czwartorzędowych i osuwisk.

Proponuję tutoriale w zakresie szerokiego spektrum metod używanych w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych z uwzględnieniem przyczyn, prognozowania zmian klimatycznych i mechanizmów rządzących klimatem na Ziemi. Tematy realizowane są w oparciu o dostępną literaturę i doświadczenia własne w formie krótkich esejów, dyskusji i/lub prezentacji multimedialnych.
W roku akademickim 2016/2017 proponuję spotkania już od semestru zimowego.
Wróć Do góry