Stowarzyszenie Absolwentów Geologii UW

Stowarzyszenie Absolwentów Geologii Uniwersytetu Warszawskiego powstało formalnie w roku 1999 po przekształceniu Koła Absolwentów Geologii UW działającego od czerwca 1991 r. przy Towarzystwie Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Jednakże pierwotna  inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się przy okazji uroczystości 25-lecia Wydziału Geologii UW w listopadzie 1977 roku.

Stowarzyszenie posiada wymagany ustawowo statut oraz osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie nauk o Ziemi, integracja pokoleniowa absolwentów, solidarna pomoc członkom Stowarzyszenia oraz współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą problematyką nauk przyrodniczych. Stowarzyszenie prowadzi także działalność kulturalną, turystyczną i rekreacyjną oraz towarzyską, w tym kultywującą tradycje geologiczno-górnicze.

W związku z kolejnymi rocznicami utworzenia Wydziału Geologii ukazywały się Księgi Pamiątkowe poświęcone historii nauk geologicznych w Uniwersytecie Warszawskim, historii i organizacji samego Wydziału oraz kadrze nauczającej i absolwentom. Księgi często zawierały też teksty wspomnieniowe i bogatą dokumentację fotograficzną. Do tej pory opublikowano 6 takich ksiąg, w tym jedną z inicjatywy Koła Absolwentów, a trzy ostatnie wydane już samodzielnie przez Stowarzyszenie Absolwentów Geologii UW.

Staraniem Stowarzyszenia, dla upamiętnienia jubileuszu 50-lecia Wydziału Geologii, przed wejściem do gmachu od strony ul. Banacha ustawiono duży głaz narzutowy z okolicznościową tabliczką pamiątkową.

Od 2007 roku Stowarzyszenie organizuje wyprawy na dawne Kresy i w regiony zamieszkałe przez Polonię. Celem tych wypraw jest poznanie historii, a także budowy geologicznej dawnych wschodnich ziem Rzeczypospolitej, jak również kontakty z mieszkającymi tam Polakami. Dotychczas zorganizowaliśmy 6 wypraw: dwie na Ukrainę (Szlakiem Kresowych Strażnic i na Huculszczyznę), na Białoruś, do Rumunii (Maramuresz i Bukowina), na Litwę i Łotwę, a ostatnio na Inflanty (Łotwa, Estonia i Litwa). W każdej z wypraw uczestniczyło około 40 osób.

Stowarzyszenie postanowiło organizować również wyprawy krajowe. Pierwsza odbędzie się we  wrześniu 2013 roku do Sandomierza, Opatowa, Ćmielowa i Krzemionek Opatowskich.

Tradycją już stały się na Wydziale Geologii grudniowe spotkania „Barbórkowe” organizowane przez członków Stowarzyszenia.

Raz w roku Stowarzyszenie przyznaje nagrodę dla studenta lub studentki III roku Wydziału Geologii UW za najbardziej aktywną działalność w Kole Naukowym, życiu studenckim i wyróżniające wyniki studiów.

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się regularnie w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 1600, często z udziałem członków Stowarzyszenia aktywnie wspierających prace Zarządu.

Wróć Do góry