Plan zajęć - semestr zimowy 2017/2018

STUDIA I STOPNIA
I rok   Kierunek: [Geologia poszukiwawcza
           Kierunek: [Geologia stosowana]

II rok  Kierunek: [Geologia]
           Kierunek: Geologia stosowana, specjalizacja [Geodynamika i kartografia geologiczna] [Geoinżynieria]
                                                                                          [Inżynieria surowców mineralnych]

III rok Kierunek: [Geologia] [Proseminaria]
           Kierunek: Geologia stosowana, specjalizacja [Geodynamika i kartografia geologiczna] [Geoinżynieria
                                                                                          [Inżynieria surowców mineralnych]

IV rok Kierunek: Geologia stosowana, specjalizacja   [Geodynamika i kartografia geologiczna]
                                                                                             [Geoinżynieria - w zakresie geologii inżynierskiej
                                                                                             [Geoinżynieria - w zakresie hydrogeologii
                                                                                             [Inżynieria surowców mineralnych]

STUDIA II STOPNIA
I rok   Kierunek: Geologia, specjalności: 
                                                                [Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż: Geochemia, mineralogia i petrologia]
                                                                [Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż: Geologia złożowa i gospodarcza]
                                                                [Geologia klimatyczna]
                                                                [Stratygraficzna i sedymentologia: Geologia basenów sedymentacyjnych]
                                                                [Stratygraficzna i sedymentologia: Stratygrafia i paleontologia

I rok (II semestr) Kierunek: Geologia stosowana, specjalności: [Geologia inżynierska] [Geologia środowiskowa]
                                                                    [Gospodarka surowcami mineralnymi: Geomateriały mineralne]
                                                                    [Gospodarka surowcami mineralnymi: Poszukiwanie i dokumentowanie złóż]
                                                                    [Hydrogeologia] [Tektonika i kartografia geologiczna]

II rok  Kierunek: Geologia, specjalności:
                                                                [Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż: Geochemia, mineralogia i petrologia]
                                                                [Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż: Geologia złożowa i gospodarcza]
                                                                [Stratygraficzna i sedymentologia: Geologia basenów sedymentacyjnych]
                                                                [Stratygraficzna i sedymentologia: Stratygrafia i paleontologia

II rok (II semestr) Kierunek: Geologia stosowana, specjalności: [Geologia inżynierska]
                                                                    [Gospodarka surowcami mineralnymi: Poszukiwanie i dokumentowanie złóż]
                                                                    [Hydrogeologia] [Tektonika i kartografia geologiczna]

Wykłady do wyboru [Dla studiów I i II stopnia] [Dla studiów II stopnia]

Wróć Do góry