Pracownia preparatyki geomateriałów do badań fazowych, strukturalnych i geochemicznych stosowanych w geoinżynierii środowiska

Opis:
W ramach Pracowni prowadzone będą prace z zakresu preparatyki wstępnej geomateriałów polegającej na cięciu materiału badawczego, wynikiem czego jest wytworzenie preparatów mikroskopowych (tzw. "płytek cienkich") umożliwiających analizę geomateriałów za pośrednictwem mikroskopów optycznych oraz mikrosondy elektronowej.
Działalność pracowni preparatyki geomateriałów umożliwi wstępne przygotowanie materiału badawczego przed skierowaniem go do szczegółowych badań w wyspecjalizowanych laboratoriach wchodzących w skład projektu.

Wyposażenie pracowni:
Przecinarka do cięcia precyzyjnego skał wraz z osprzętem
Podstawowe cechy urządzenia:
          - diamentowe ostrze tnące
          - uchwyt próżniowy do trzymania preparatów różnych rozmiarów
          - cyfrowa śruba mikrometryczna umożliwiająca precyzyjne ustawienie grubości cięcia
          - maksymalna grubość cięcia: do 0,01mm
          - możliwość tzw. cięcia w oleju

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry