Pracownia preparatyki wstępnej, gromadzenia i katalogowania zbiorów geomateriałów do badań geoinżynierii środowiska

Opis:
Działalność pracowni preparatyki wstępnej, gromadzenia i katalogowania zbiorów geomateriałów pozwoli z jednej strony na wstępne opracowanie materiału badawczego przed skierowaniem go do szczegółowych badań w wyspecjalizowanych laboratoriach wchodzących w skład projektu, z drugiej zaś zapewni właściwą metodykę gromadzenia i odpowiednie warunki przechowywania materiałów badawczych. Prawidłowe katalogowanie elementów tych zbiorów zapewni łatwość dostępu do materiału badawczego na bieżąco oraz umożliwi korzystanie z niego w przyszłych projektach badawczych. W zakres wstępnego opracowania geomateriałów będzie wchodzić preparatyka materiału badawczego polegająca na jego mechanicznym oczyszczaniu, obserwacje pod mikroskopem stereoskopowym i dokumentowanie metodami cyfrowymi.

Wyposażenie pracowni:
- Mikroskop stereoskopowy do światła odbitego i przechodzącego z cyfrową rejestracją obrazu
- Stanowisko komputerowe do obsługi cyfrowej rejestracji obrazu z mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem stanowiska
- Mikroskop polaryzacyjny do światła przechodzącego z cyfrową rejestracją obrazu
- Dwa stanowiska myjki ultradźwiękowej i preparatyki mechanicznej wraz z wyposażeniem stanowisk
- Oprogramowanie komputerowe do ewidencji zbiorów
- Regały stalowe z półkami o dużej nośności

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry