Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów

Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów
Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001

Opiekun: dr hab. Sławomir Ilnicki
e-mail: slawomir.ilnicki@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 326
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/kruszarnia-banner.jpg

Pracownia jest przeznaczona do przygotowania próbek materiału mineralnego oraz próbek skał litych i sypkich do badań metodami instrumentalnymi (np. dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia w podczerwieni, różnicowa analiza termiczna, fluorescencja rentgenowska, spektroskopia emisyjna metodą indukcyjnie wzbudzonej plazmy, mikrosonda elektronowa). W zależności od stanu skupienia próbki i planowanego sposobu badania, próbki mogą być rozcinane i kruszone, bądź od razu rozdrabniane i mielone. W metodach separacji mogą być stosowane metody magnetyczne (podatność magnetyczna) oraz gęstościowe.

Na wyposażeniu pracowni znajduje się :

  • kruszarka szczękowa Testchem LKS-60
  • młynek żarnowy Testchem LMŻ
  • młynek planetarno-kulowy Retsch PM-100
  • separator magnetyczny FrantzLB-1

Pracownia posiada stanowisko do ręcznego kruszenia i rozdrabniania skał.

Kruszarka szczękowa Testchem LKS-60
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/kruszarka szczekowa LKS-60_1024x492.jpg
Kruszarka szczękowa jest przeznaczona do wstępnego, przelotowego kruszenia suchych próbek. W posiadanym urządzeniu elementy mielące (szczęka ruchoma i stała) są wykonane z węglika wolframu, dzięki czemu możliwa jest obróbka materiału o maksymalnej twardości 8 w skali Mohsa. Dzięki regulacji skokowej między szczękami można uzyskać redukcję uziarnienia próbki nawet do wielkości poniżej 2 mm. 
Zastosowania:
Kruszarka szczękowa LKS-60 może być wykorzystywana do kruszenia i mielenia materiałów kruchych, np.:
 skały, rudy i minerały,
 żużle, spieki i szkło,
 węgle i koks,
 cement, klinkier, topniki,
 nawozy, osady i pyły,
 gleby.
Nie jest możliwe kruszenie materiałó włóknistych, plastycznych lub kowalnych.

Wielkość wejściowa materiału (ziarno wstępne) < 60 mm
Rozdrobnienie (ziarno końcowe) < 2 mm (w zależności od ustawień urządzenia)
Wydajność urządzenia max. 50 kg/h (w zależności od ustawień urządzenia)

Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu pyłoszczelnym wyposażonym w wysokowydajną instalację wyciągową.
Młynek żarnowy Testchem LMŻ
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/mlynek zarnowy LMZ_1024x683.jpg
Młynek żarnowy jest przeznaczony do mielenia pośredniego suchych i mokrych próbek laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu żaren wykonanych z węglika wolframu możliwe jest mielenie materiałów o[nsbp]twardości nie przekraczającej 8 w skali Mohsa. Uzyskiwane w procesie mielenia ziarno końcowe jest wielkości poniżej 0,5 mm. Jednakże możliwa jest regulacja ziarna końcowego poprzez zmianę szerokości szczeliny pomiędzy żarnem ruchomym i nieruchomym w zakresie od 15 do 0,5 mm. 

Zastosowania:
Młyn żarnowy LMŻ może być wykorzystywany do mielenia:
 minerałów i rud,
 cenentu, materiałów budowlanych,
 szkieł i spieków,
 biomasy,
 węgli i koksu. 

Wielkość wejściowa materiału (ziarno wstępne) < 40 mm
Rozdrobnienie (ziarno końcowe) < 0,5 mm (w zależności od ustawień urządzenia)
Wydajność 
urządzenia max. 100 kg/h (w zależności od ustawień urządzenia)

Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu pyłoszczelnym wyposażonym w wysokowydajną instalację wyciągową.

Młynek planetarno-kulowy Retsch PM-100 
Dzięki połączeniu sił tarcia i uderzeń kul znajdujących się w naczyniu ucierającym uzyskuje się maksymalne rozdrobnienie (roztarcie) materiału mineralnego w bardzo krótkim czasie pracy urządzenia.
Młyn posiada możliwość ustawienia wszystkich parametrów za pomocą jednego przycisku z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Urządzenie posiada wielojęzyczne menu oraz możliwość zachowania w pamięci 10 różnych ustawień parametrów mielenia dla powtarzalnych procesów. Obudowa z automatycznie zamykaną pokrywą kontrolowaną elektronicznie zapewnia bezpieczną i prostą obsługę urządzenia. Mikroprocesorowy sterownik urządzenie wyposażony jest w programator umożliwiający:
 zaprogramowanie czasu, po którym młyn automatycznie rozpoczyna pracę,
 zaprogramowanie czasu przerwy (pauzy), po którym następuje dalsze mielenie,
 pracę,
 możliwość odczytu pochłoniętej energii (zaprogramowania dostarczonej energii) w pojemniku mielącym.

Zastosowanie:
Młynek PM 100 posiada jedno stanowisko do rozdrabniania (mielenia) materiałów miękkich, średnio-twardych, aż po bardzo twarde, kruche i włókniste, jak np.:
 skały, minerały i rudy,
 stopy,
 chemikalia,
 szkło i ceramika,
 rośliny i gleby,
 osady ściekowe i substancje organiczne,
 odpady przemysłowe.
Możliwe jest mielenie (ucieranie) zarówno na sucho, jak i na mokro.
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/mlyn PM-100_725x1024.jpg
Wielkość wejściowa materiału < 10 mm
Rozdrobnienie (wielkość wyjściowa materiału) < 1 μm

Na wyposażeniu naczynie mielące agatowe o pojemności 125 ml z kulami o średnicy 5 mm; opcjonalnie możliwość wykorzystania naczynia korundowego o pojemności 500 ml z kulami o średnicy 20 mm.
Separator magnetyczny Frantz Magnetic Barrier Laboratory Separator Model LB-1
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/separator Frantz_726x1024.jpg

Funkcje i możliwośći separatora:
1. Zdolność separowania materiału sypkiego na podstawie niewielkich różnic w podatności paramagnetycznej i diamagnetycznej.
2. Możliwość separowania materiałów silnie magnetycznych.
3. Kontroloer pola magnetycznego o niskim natężeniu umożliwiający rozdzielanie materiałów ferromagnetycznych poprzez wykorzystywanie niewielkich różnic w ich właściwościach magnetycznych.
4. Możliwość eliminacji pozostałości magnetycznej i ustalania warunków, przy których natężenie pola magnetycznego jest bliskie zero. 
5. Możliwość obserwacji materiału podczas jego separacji w polu magnetycznym.
6. System utrzymywania stabilnego natężenia prądu.
7. Miliamperomierz do monitorowania natężenia prądu w zakresie od 0 do co najmniej 100 mA.
8. Funkcja pulsacyjnego natężenia prądu w wybranym zakresie wartości służąca do rozbijania łańcuchów ziaren ferromagnetycznych.

Pomieszczenia kruszarni
tl_files/Laboratoria/prac_przygotowania_i_separacji_mineralow/pomieszczenia_kruszarni_2-725x1024.jpg
 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry