Pracownia Rentgenowska

Pracownia Rentgenowska w Instytucie Mineralogii, Geochemii i Petrologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dysponuje nowoczesnym proszkowym dyfraktometrem rentgenowskim X'Pert PRO MPD (producent PANalytical B.V. - Holandia) o geometrii Bragg-Brentano w układzie θ-2θ z możliwością badań transmisyjnych i z zastosowaniem kapilary (DSH).

Konfiguracja dyfraktometru pozwala na badania w zakresie nauk geologicznych, biologicznych, materiałoznawczych oraz ochronie środowiska.

Wysoka rozdzielczość aparatu (0,001 stopnia 2θ) oraz monochromator rentgenowski Johannsona pozwala na wykonywanie prac krystalograficznych. Dzięki zastosowaniu szybkiego detektora liniowego (PIXcel) i zmieniacza próbek rotowanych, w pracowni można zarejestrować do kilkunastu dyfraktogramów na dobę. Możliwość zmiany geometrii dyfraktometru na DSH pozwala na identyfikację niewielkich ilości materiału (od kilkunastu mg).

Dodatkowe wyposażenie - przystawka temperaturowa - umożliwia pomiar w zakresie do 450°C oraz kontrolę atmosfery i wilgotności próbki - parametry przydatne przede wszystkim do badań minerałów ilastych oraz faz higroskopijnych i łatwo rehydratujących.
Pracownia posiada aparat EDXRF dostarczający dodatkowych informacji o składzie chemicznym analizowanych próbek. 

Pięć zestawów komputerowych pozwala na prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych z krystalochemii oraz samodzielną obróbkę dyfraktogramów przez osoby wykonujące badania w pracowni. Specjalistyczne oprogramowanie służy do zbierania danych, grafiki, identyfikacji fazowej, wyznaczania profilu refleksu, indeksowania, wyznaczanie stałych sieci, analizy Rietvelda.
Do każdego zestawu komputerowego jest baza danych PDF.

Wróć Do góry